20. ČESKO-SLOVENSKÝ
PSYCHIATRICKÝ SJEZD

2.–4. 11. 2023

Hotel International, Brno

Modul: Intro banner
Slider
Za "x" dosaďte ID číslo požadovaného slideru. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých sliderů.
Slider partneři
Slider partneři
Slider partneři
Slider partneři


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

chtěli bychom vás po čtyřech letech opět pozvat do Brna na společný sjezd České a Slovenské psychiatrické společnosti, který se bude konat 2.–4. 11. 2023 v Hotelu International. Jde o 20. výroční společný kongres, na kterém se potkáváme s přáteli z druhé strany hranice, sdílíme zkušenosti a vzájemně se inspirujeme. Odlišná cesta našich zemí (letos „slavíme“ neuvěřitelných 30 let od rozdělení naší společné republiky!) vedla k tomu, že se poněkud odlišnou cestou vydala též organizace péče o duševně nemocné a máme tak možnost předávat si informace o tom, jaké způsoby péče se osvědčují, jaké přístupy jsou spíš slepou cestou a kam je lepší nasměrovat omezené zdroje, které naše země do oblasti psychiatrie investují.

Pro letošní rok jsme zvolili téma, které trápí každého klinického pracovníka v oblasti psychiatrie: „Rezistentní stavy v psychiatrii“. Chceme se tomuto tématu věnovat průřezově přes jednotlivé oblasti našeho oboru a podat tak souhrnný pohled na tento fenomén, na jeho možné příčiny i možné přístupy, kterými mu čelit. Budeme věnovat prostor i pohledu a potřebám nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti duševního zdraví, uživatelů péče i spolupracujících profesí.

Kongres není jen o odborném programu, ale též o životě spolkovém. Plánujeme program zpestřit mimooborovými plenárními přednáškami (z prostředí nám společného, blízkého a přitom vzdáleného), chystáme se slavnostně vyhlásit ceny a předat medaile našich společností, chceme nám všem poskytnout příležitost potkat se, pobavit v přátelském prostředí a na chvíli zapomenout na každodenní stres našich praxí. K tomu nám bude sloužit osvědčené prostředí brněnského Hotelu International, kde se konal poslední společný sjezd na české straně – a kde se nám minule velmi líbilo. Doufáme, že se nám to podaří zopakovat a navázat tak na skvělou tradici našich společných setkání.

Těšíme se na vás!

Simona Papežová, Michal Patarák, Tomáš KašpárekPořadatel:

Česká psychiatrická společnost, z. s.

 

Ve spolupráci s:

Psychiatrickou společností ČLS JEP a Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou SLS

Psychiatrickou klinikou FN LF Masarykovy univerzity, Brno a Psychiatrickou klinikou LF UK a UN, Bratislava

Prezident sjezdu:

MUDr. Simona Papežová

Pod záštitou:

prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR, ministra zdravotnictví České republiky

Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje

JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna

MUDr. Iva Rovného, MBA, ředitele FN Brno

prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D., děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Organizační výbor:

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Lenka Knesplová
MUDr. Michal Patarák, PhD.
MUDr. Barbora Vašečková, PhD.

Vědecký výbor:

prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D.
doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D.
MUDr. Mgr. Jozef Dragašek, PhD., MHA
doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.Aktuality

Shromáždění členů Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Shromáždění členů Psychiatrické společnosti ČLS JEP

V rámci programu 20. ČESKO-SLOVENSKÉHO PSYCHIATRICKÉHO SJEZDU v Hotelu International Brno proběhne 3. 11. 2023 od 13.20 do 14.20 (v sále A + B) shromáždění členů Psychiatrické společnosti ČLS JEP, které bude primárně věnováno novým stanovám a řádům Psychiatrické společnosti ČLS JEP.
Bude pro Vás připraveno překvapení ve formě místní speciality a při odchodu ze shromáždění obdržíte publikaci Světy slavných neurovědců od Pavla Kalvacha.

Vaše účast na shromáždění je velmi důležitá!

ČLK ID a připsání kreditů za účast

ČLK ID a připsání kreditů za účast

Česká lékařská komora zavedla automatizovaný systém připisování kreditů skrze jednotný vzdělávací portál. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí je od září 2020 zapotřebí znát jejich ČLK ID.

Tímto prosíme všechny lékaře o vyplnění ČLK ID v on-line registraci. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci.

Modul: Aktuality


Platinový partner

Zlatí partneři

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Partneři

Mediální partner

Modul: Partneři