Program


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání je ohodnocena 16 kredity pro lékaře.
Akce je zařazena v registru vzdělávacích akcí AKP ČR v rámci celoživotního vzdělávání klinických psychologů, pro které je ohodnocena 12 kredity.
Akce je garantována Českou asociací sester.
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
PROGRAM (203 kB)POSTERY

1 Mechanismy a terapeutické přístupy k intoleranci k fyzické aktivitě v souvislosti s postcovidovým syndromem – Koleničová Veronika

2 Aktualizace a individualizace pravidel spánkové hygieny – Urbanová Lucie

3 Zákroky estetické medicíny a jejich psychopatologické souvislosti –Řehořková Petra

4 Efektivita intervencí pro dodržování bezlepkové diety: přehledový článek – Poslt Königová Michaela

5 NMDAR encefalitída a jej vplyv na kognitívne funkcie u detí a adolescentov –Plavčanová Zuzana

6 Štruktúra intelektových schopností u detí s PAS s normointelektom v porovnaní s typicky vyvíjajúcimi sa deťmi v predškolskom období – Hapčová Margaréta

7 Profily exekutívnych funkcií u detí a adolescentov s neurovývinovými poruchami –Hapčová Margaréta

8 Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování – závislosti, poruchy příjmu potravy a sebepoškozování – tvorba a význam komunitní prevence v Orlové –Šejvl Jaroslav