Ceny a granty

Důležité termíny (odeslání přihlášek, abstrakt nebo prací)


do 15. 4. 2023

 • Kuffnerova cena
 • Novinářská cena
 • Young Author Award

do 1. 6. 2023

 • Cena výboru PS ČLS JEP pro mladé psychiatry (Cestovní grant)
 • Podpora členů Sekce mladých psychiatrů s aktivní účastí


Ceny a granty v rámci 20. ČESKO-SLOVENSKÉHO PSYCHIATRICKÉHO SJEZDU


Cena výboru PS ČLS JEP

Jedná se o cestovní grant ve výši do 60 000 Kč jehož účelem je podpora aktivních účastí (ústní sdělení, poster, vedení workshopu) na domácích nebo zahraničních odborných akcích schválených výborem PS, které se uskuteční v následujících dvou letech.

Kritéria pro přihlášení:

 1. Člen PS alespoň jeden rok před datem zahájení konference
 2. Při zahájení konference nedosaženo věku 40 let
 3. V minulosti mu nebyla Cena udělena
 4. Anotace plánované přednášky
 5. Profesionální CV a doložena aktivní znalost anglického jazyka

Vlastní soutěž

Přednesení přednášky s originálními daty na 20. česko-slovenském psychiatrickém sjezdu (2.–4. 11. 2023). Doba trvání přednášky je obvykle 20 minut s následnou diskuzí. O případných změnách bude kandidát včas výborem Psychiatrické společnosti informován. Výsledky budou vyhlášeny po sympoziu Ceny výboru na 20. česko-slovenském psychiatrickém sjezdu v Brně.

Podrobná pravidla a informace najdete zde.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 1. 6. 2023 prostřednictvím on-line registračního formuláře.

Podpora členů Sekce mladých psychiatrů s aktivní účastí

Jedná se o podporu částkou 2 000 Kč za přednášku nebo poster. Částka bude vyplacena formou DPP.

Podmínky grantu:

 1. Věk do 40 let
 2. Člen sekce mladých psychiatrů PS ČLS JEP
 3. Aktivní účast přednáška/poster (akceptovaná programovým výborem)


Přihlášky zasílejte nejpozději do 30. 4. 2023 (v případě přednášky), respektive do 1. 6. 2023 (poster) prostřednictvím on-line registračního formuláře.


Další ceny vypsané PS ČLS JEP


Kuffnerova cena

Psychiatrická společnost vypsala soutěž o cenu za nejlepší knižní publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou v roce 2022.


Novinářská cena

Psychiatrická společnost ČLS JEP vypisuje Novinářskou cenu za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2022.


Young Author Award

Psychiatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci a za laskavé podpory společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o. vyhlašuje Soutěž o nejkvalitnější mezinárodní publikaci v oboru psychiatrie publikovanou v roce 2022.

 • Příspěvky k soutěži zasílejte do 15. 4. 2023 přes on-line formulář.
 • Kompletní pravidla naleznete ZDE.